بی توجهی شهرداری کرمانشاه حادثه آفرید

وقوع حادثه برای نابینایان در محیط های شهری در سایه بی توجهی مسئولان به یک اتفاق عادی بدل شده و این بار هم بی اعتنایی شهرداری کرمانشاه باعث آسیب یکی از نابینایان این شهر شد
به گزارش وبسایت انجمن نابینایان ایران: سجاد سنجری، مدیرعامل نمایندگی انجمن نابینایان ایران در استان کرمانشاه روز شنبه 29 آذرماه، هنگام پیاده شدن از ماشین، دچار آسیب دیدگی از ناحیه پای راست شد.

وی در این ارتباط گفت: روز شنبه در بلوار 22 بهمن ورودی به بلوار شهید بهشتی، از ماشین پیاده شدم و به محض پیاده شدن از ماشین، پای راستم به داخل آب راه هایی که شهرداری برای آب های سطحی ایجاد کرده فرو رفت. به علت اینکه میله یکی از این آب راه ها کنده شده بود و شهرداری هم محل مربوطه را پر نکرده بود، پای راستم تا بیخ ران به داخل فرو رفت. به قدری درد داشتم که احساس کردم ران پایم شکسته است. همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید، پایم از زانو تا بالای ران به شدت آسیب دیده و از ناحیه لگن و کمر هم احساس درد و کوفتگی شدیدی دارم.


مدیرعامل نمایندگی انجمن نابینایان ایران در ادامه افزود: بی توجهی مسئولان به دسترس پذیری مبلمان شهری باعث شده نابینایان همواره با استرس و نگرانی در سطح شهر تردد کنند و بعضاً هم می بینیم دچار آسیب های جدی و حتی منجر به وقوع سوانح مرگبار می شود.
دسترس پذیری مبلمان شهری نباید فقط معطوف به پایتخت باشد
مهندس منصور شادکام، قائم مقام انجمن نابینایان ایران در واکنش به حادثه برای سجاد سنجری نابینای موفق کرمانشاهی گفت: متأسفانه در سال های اخیر شاهد آن هستیم که به علت بی توجهی مسئولان و مدیران شهری به امر مناسبسازی، حوادث دلخراشی رخ می دهد.
درگذشت جواد ایزدی در اصفهان و حادثه سقوط آقای نوکری نابینای چابهاری از پل عابر پیاده که به علت عدم داشتن حفاظ از این پل سقوط کرد، جز حادثه های دلخراش سال گذشته بود.
قائم مقام انجمن نابینایان ایران تصریح کرد: البته وقوع حوادث اینچنینی که به علت عدم دسترس پذیری مبلمان شهری یا عدم توجه پیمان کاران در پروژه های شهری روی می دهد، تنها معطوف به این موارد نیست. چه بسا اتفاقات متعدد دیگری برای نابینایان در سطح شهر در استان های مختلف روی دهد که هیچ کدام رسانه ای هم نمی شوند.
وی در ادامه تأکید کرد: مناسبسازی مبلمان شهری نباید تنها مختص به پایتخت باشد. در سایر استان ها نیز مدیران شهری باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشند تا کمتر شاهد وقوع حوادث اینچنینی باشیم.
مهندس شادکام در پایان بیان کرد: تردد ایمن، جزء بدیهی ترین حقوق شهروندی نابینایان محسوب می شود و ما وقتی صحبت از استقلال فردی می کنیم، یکی از عوامل مؤثر در این بین، مناسبسازی مبلمان شهری است تا نابینایان با اطمینان خاطر و آرامش بتوانند در سطح شهر تردد کنند.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید