دانلود با لینک مستقیم برای بخش های ۴ تا آخر:

دانلود بخش اول (حجم: ۸٫۵MB)             دانلود بخش دوم (حجم: ۹٫۲MB)

دانلود بخش سوم (حجم: ۱۵MB)          دانلود بخش چهارم (حجم: ۱۶٫۳MB)

دانلود بخش پنجم (حجم: ۱۱MB)              دانلود بخش ششم (حجم: ۱۴MB)

دانلود بخش هفتم (حجم: ۱۸٫۴MB)        دانلود بخش هشتم (حجم: ۲۱٫۸MB)

دانلود بخش آخر (حجم: ۱۸MB)

با تشکر از آناهیتای عزیز که با وجود مشغله ی فراوان این کتاب نسبتا حجیم را به زیبایی اجرا کردند

منبع: http://audiolib.ir