نقش سازمانهای مردم نهاد در کیفیت زندگی کاری افراد دارای آسیب بینایی

دکتر روح‌الله ساعی: مدرس دانشگاه و دبیر کارگروه نابینایان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

 

مقدمه

همگام با پیشرفت اقتصاد و تجارت در عرصه کسب و کار تحولات عظیمی در خصوص نقش و اهمیت منابع انسانی بوجود آمد. امروزه علومی همچون مدیریت و اقتصاد به نقش انسان در سازمان به گونه دیگری می‌نگرد. اندیشه‌های نو و دگرگونی‌های ریشه‌ای باعث شد تا راه برای بهره گیری بالاتر از توان تخصصی کارکنان هموار شود و توجه مدیران ارشد و رهبران به کارکنان به عنوان بزرگترین سرمایه و دارایی هر سازمان باعث تاکید بیشتر بر منابع انسانی و تلاش جهت بالا بردن بهره وری آنان گردید. کیفیت زندگی کاری به انسانی کردن کار و محیط کار به منظور ایجاد علاقه و انگیزه در کارکنان از طریق پاسخگویی به نیازهای آنان، فراهم آوردن زمینه‌های پیشرفت و رشد شایستگی‌های آنان، احترام به شخصیت، جلب مشارکت و همکاری و توجه به عوامل فیزیکی و روانی محیط کار نیز می‌پردازد. در نتیجه نوعی احساس مسئولیت اجتماعی در مدیران ایجاد می‌کند که ضمن توجه به منافع سازمان، منافع کارکنان را هم تضمین کنند. در این میان کارکنان دارای معلولیت نیاز به توجه ویژه داشته و باید محیط مطلوبتری برای اشتغال آنان ایجاد شود. بهبود کیفیت کاری افراد دارای آسیب بینایی اعم از نابینایان و کم‌بینایان به دلیل شرایط خاص و متفاوت وضعیت جسمی آنان الزامات و برنامه‌های خاصی را می‌طلبد که عمدتاً توسط سازمانها و کارفرمایان مغفول مانده است. این افراد معمولاً در کسب مهارت‌های بیشتر، آموزش متناسب، ورود به بازار کار، ترقی شغلی و… با مشکل مواجه می‌شوند که کیفیت زندگی کاری آنان را تنزل می‌دهد. در این بین سازمانهای مردم نهاد یا سمن‌ها می‌توانند به عنوان واسطه‌ای مناسب میان سازمان‌ها، کارفرمایان و افراد دارای آسیب بینایی، مشکلات و موانع شغلی آنان را شناسایی کرده و در جهت رفع آنها به منظور بهبود کیفیت زندگی کاری این افراد نقش آفرینی کنند. تجارب موفق انجمن‌ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مؤید اهمیت وجود سازمانهای مردم نهاد در مقوله بهبود کیفیت کاری معلولین بینایی است.

 

کیفیت زندگی

در مورد مفهوم کیفیت زندگی تعاریف متعددی وجود دارد که این امر می‌تواند ناشی از چند بعدی بودن این مفهوم و کاربرد آن در حوزه‌های حرفه‌ای مختلف باشد. کیفیت زندگی خود یک مفهوم کلی است و از زوایای مختلف و توسط شاخه‌های مختلف علمی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. علاوه بر آن مفهوم کیفیت زندگی عملاً در تمامی محدوده‌های مختلف زندگی اعم از اجتماعی، ساختاری، شغلی، تحصیلی و … می‌تواند کاربرد داشته باشد. امروزه پیشرفت یک اجتماع مستلزم ارتقاء کیفیت زندگی است که دربرگیرنده مهمترین عواملی است که شرایط زندگی در جامعه و رفاه شخصی افراد را تعیین می‌کند. کیفیت زندگی بیش از هر چیز امری است نسبی و برای تعریف سنجش آن معیار مطلق و جهان‌شمولی وجود ندارد. بنابراین به شدت متأثر از زمان و مکان و وضعیت‌های مختلف است. سازمان جهانی بهداشت در سال 2000 این مفهوم را به این صورت تعریف کرده است: کیفیت زندگی، درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ و سیستم ارزشی که در آن زندگی می‌کنند و رابطه آن با اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویت‌هایشان است. این امر کاملاً فردی بوده و بر درک افراد از جنبه‌های مختلف زندگی‌شان استوار است. در این میان رابطه معناداری بین کیفیت زندگی و اقتصاد وجود دارد و عواملی مانند پخش درآمدها، میزان فقر، درآمد حقیقی، حقوق اجتماعی و میزان امنیت اقتصادی، عوامل تاثیرگذار بر زندگی به شمار می‌روند. بنابراین کیفیت زندگی کاری از مهمترین عوامل تعیین کننده میزان کیفیت زندگی است.

 

کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری به هر فعالیتی اطلاق می‌شود که در هر سطحی از سازمان رخ می‌دهد و هدف از آن افزایش اثربخشی سازمان از طریق بالا بردن مقام و منزلت کارکنان و فراهم آوردن امکان ترقی برای آنان می‌باشد. کیفیت زندگی کاری فرآیندی است که اعضا، مدیران و کارکنان سازمان می‌آموزند چگونه با یکدیگر بهتر کار کنند و تغییرات لازم را اعمال کنند تا به هدف بهبود کیفیت کاری دست یابند. در تعریف دیگری کیفیت زندگی کاری یک طرح و برنامه چند بعدی مطرح می‌شود که باعث رضایت کارکنان از زندگی کاری خود شود. عواملی همچون عدم وجود استرس، توجه به نیازهای انگیزشی و رشد از عوامل ارتقاء کیفیت زندگی کاری هستند. کیفیت زندگی شغلی دو بعد دارد:

  1. به طور نوعی: کیفیت زندگی شغلی که عبارت است از مجموعه‌ای از شرایط واقعی محیط کار مانند میزان حقوق و مزایا، امکانات رفاهی، بهداشت و ایمنی، مشارکت در تصمیم گیری، تنوع و غنی بودن مشاغل و … .
  2. به طور شخصی: تصور و طرز تلقی افراد از کیفیت زندگی به طور اخص، به تعبیر دیگر کیفیت زندگی برای هر فرد یا گروهی از افراد با فرهنگ و طرز تلقی مشابه ویژگی خاص خود را دارد. کیفیت زندگی کاری در واقع واکنش کارکنان نسبت به کار بالاخص پیامدهای خاص آن در ارضای شغلی و سلامت روحی است که ویژگی‌های منطبق بر پیامد فردی شامل: پرداخت منصفانه، شرایط کاری امن و سالم، فرصت مناسب برای به‌روز کردن و توسعه قابلیت‌های اشخاص، فرصت مناسب برای رشد مداوم در آینده، اهمیت کار در جامعه، قانونمندی کار و تناسب اجتماعی است. در ادامه به مهمترین شاخص‌های کیفیت زندگی کاری پرداخته می‌شود که عبارتند از: پرداخت عادلانه، محیط کاری امن، امنیت برای رشد، حقوق فردی در محیط کار، گسترش توانایی‌های کارکنان.

 

سازمان‌های مردم نهاد یا سمن (NGO)

سازمان مردم نهاد یا به اختصار سمن در کلی‌ترین معنایش به سازمانی اشاره می‌کند که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود اما نقش بسیار مهمی به عنوان واسطه بین فرد فرد مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کند. بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد غیر انتفاعی هم هستند. بودجه این سازمان‌ها از طریق کمک‌های مردمی، سازمان‌های دولتی، خود دولت و یا ترکیبی از طرق مذکور تأمین می‌شود. امروزه سازمان‌های مردم نهاد با انجام فعالیت‌های داوطلبانه و غیر انتفاعی در قالب گروههای خودجوش و برآمده از مردم فعالیت می‌کنند و با توجه به افزایش روزافزون این سازمان‌ها در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باعث بالا رفتن نقش و قدرت آنها در تصمیم گیری‌های خرد و کلان شده است. سازمان‌های مردم نهاد در ایران سابقه چندانی ندارند و هر چند در همین مدت کوتاه فعالیت در کشور ما با رشد چشمگیر این سازمان‌ها مواجه هستیم اما کیفیت کار و میزان اثرگذاری به تناسب کمیت رشد نداشته است. سازمان‌های مردم نهاد نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی اجتماعی بخصوص برای گروههای آسیب پذیر و آسیب دیده ایفا می‌کنند و در مواردی وظایف دولت را انجام داده و نقش بزرگی در کوچک کردن حجم دولت، برداشته شدن فشار از روی دولت، سپردن مسئولیت به اعضای سمن‌ها و بالابردن مشارکت اجتماعی و روحیه مسئولیت پذیری افراد جامعه دارند.

بر طبق تعریف بانک جهانی سازمانهای مردم نهاد، سازمان یا گروهی از مردم هستند که بدون هر گونه دخالت بیرونی به صورت مستقل برای نیل به اهداف یا ایجاد تغییرات مطلوب در جامعه یا منطقه یا وضعیتی خاص با هم همکاری می‌کنند.

سمن‌هایی که می‌توانند در زمینه حل مشکلات حرفه‌ای معلولین نقش‌آفرینی کرده و در بهبود کیفیت زندگی کاری آنان مؤثر باشند به چند قسم تقسیم می‌شوند.

سمن‌هایی که خود معلولین بینایی با همکاری و اتحاد به وجود می‌آورند که می‌تواند برای ایجاد کمپین و فشار بر دولت به منظور ایجاد فضای مساعد‌تر شغلی برای آنان ایفای نقش کند. نباید از نظر دور داشت که در کشور ما بزرگترین کافرما دولت بوده و بیشترین بخش اشتغال در حوزه دولتی وجود دارد. بنابراین دولت با تصمیمات و اقدامات مناسب می‌تواند کیفیت زندگی کاری افراد دارای آسیب‌های بینایی را بهبود بخشد.

سمن‌های تحقیقاتی و مطالعاتی که در زمینه شناخت جامعه و معلولین بخصوص نابینایان و بازار کار فعالیت نموده و می‌توانند با همکاری نهادهای دانشگاهی و دولتی به ارائه مشاوره به دولت و سایر سمن‌های فعال پرداخته و در انعقاد تصمیمات و برنامه‌های کارآمدتر نقش‌آفرینی کنند.

سمن‌های خیریه که به منظور جلب کمک از بخش‌های دولتی و غیر دولتی تشکیل می‌شوند. این سمن‌ها در تأمین بودجه برنامه‌های آموزشی و مهارت‌های شغلی معلولین بینایی که خود یا دیگر سمن‌ها ارائه می‌دهند بسیار مفید هستند.

سمن‌های آموزشی و مهارت آموزی به معلولین بینایی و افراد جامعه قسم دیگری هستند که با شناخت کافی از توانایی‌ها و محدودیت‌های معلولین بینایی، نیازها و دغدغه‌های آنان و نیز شناخت بازار کار بومی و مشاغل مناسب نابینایان و کم‌بینایان اقدام به برگزاری کلاس‌ها و کارگاههای آموزشی کرده و با شناسایی معلمین کارآزموده و به‌کارگیری آنان مهارت‌های شغلی معلولین بینایی را افزایش داده و آنان را برای ورود به بازار کار و ترقی شغلی آماده می‌کنند. همچنین با برگزاری کمپین‌های آموزشی و تبلیغاتی در جهت تغییر نگرش منفی جامعه و کارفرمایان نسبت به معلولین بینایی اقدام می‌کنند. این سمن‌ها مهمترین نقش را در بهبود کیفیت زندگی کاری معلولین بینایی ایفا می‌کنند.

قسم آخر، سمن‌هایی هستند که در جهت تسریع و بهبود کیفیت حمل و نقل نابینایان و کم بینایان فعال هستند. این مراکز با شناسایی نابینایان و کم‌بینایانی که مشکلات حمل و نقلی دارند، از اعضای داوطلب و یا موظف برای رساندن این افراد به محل کار و بازگرداندن آنان استفاده می‌کنند که با کم کردن بار هزینه حمل و نقل کمک موثری به کارفرمایان و خود معلولین بینایی می‌کنند.

 

مشکلات افراد دارای آسیب بینایی در محیط شغلی و نقش سمن‌ها در رفع آنها

اهم این مشکلات عدم آموزش‌های مناسب کارفرمایان، نقص قوانین حمایتی و عدم اجرای صحیح قوانین موجود، عدم مناسب سازی محیط کار، عدم توانبخشی شغلی می‌باشد. در ادامه هر بحث نسبت به نقش و کارکردی که سمن‌ها می‌توانند در رفع آن داشته باشند، توضیحاتی ارائه می‌شود.

  • از مهمترین عواملی که معلولین را در معرض تبعیض دریافتن شغل مناسب و یا ترقی شغلی قرار می‌دهد نگرش ضعیف انگارانه جامعه نسبت به معلولین است. به طور کلی نسبت به توانمندی‌های افراد دارای آسیب بینایی در بین صاحبان کسب و کار ابهام و عدم اعتماد وجود دارد. کارفرمایان در درجه اول نسبت به توانایی‌های نابینایان و یا قدرت کسب توانایی‌ها و مهارت‌های شغلی آگاهی ندارند. این مانع روانی اجتماعی با آموزش‌های مناسب به تمامی افراد جامعه بخصوص کارفرمایان و صاحبان مشاغل کم اثر می‌شود. در این میان فعالیت سمن‌ها در دو بخش متمرکز می‌شود: اول برگزاری جلسات سخنرانی و هم اندیشی، همایش، چاپ کتابچه، بروشور و نظیر آن برای وزرای اقتصادی، مدیران ارشد، رؤسای اتاق‌های بازرگانی، رؤسای اصناف، و تشکل‌ها و اتحادیه‌های تجاری و کارفرمایی و دوم برای تمامی افراد جامعه فارغ از شغل، سن، جنسیت و موقعیت اجتماعی و تحصیلی آنان. نمونه بسیار مؤثر این آموزش‌ها در مدارس و دانشگاهها برای دانشجویان و دانش‌آموزان اجرا گردیده است. از جمله سمن‌های موفقی که در این بخش به نتایج درخشانی رسیده می‌توان به سمن اینتگ راکجا در کشور لهستان اشاره کرد. این موسسه که توسط پزشکی معلول حدود 20 سال پیش تأسیس شده نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی کاری نابینایان و کم بینایان داشته است. از اقدامات آنان انتشار مجله‌ای پر تیراژ است که در آن در کنار مطالب دیگر، روش‌های شغل‌یابی مناسب برای تمامی معلولین و افراد دارای آسیب بینایی در جهان ارائه می‌دهد. همچنین کمپین‌های آموزشی بسیار موفقی برای تغییر نگرش مردم جامعه، تعریف دقیق معلولیت و ابهام زدایی از آن و تاکید بر توانایی‌های معلولین به جای معلولیت آنها است. در میان فعالیت‌های متعدد این سمن برگزاری دورههای آموزشی برای کارکنان رادیو و تلویزیون است. همچنین این موسسه همکاری مستمری با تهیه کنندگان برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی به منظور ساخت برنامه‌هایی جهت تغییر نگرش مردم داشته است. این موسسه از طریق آگاهی‌بخشی به جامعه، سازمان‌ها و شرکت‌های تجاری را که مشاغل مناسب برای معلولین ایجاد می‌نمایند به مردم معرفی می‌کند که از جمله آنها بخش داروسازی و هتلداری است.
  • ضعف قوانین حمایتی و عدم اجرای صحیح این قوانین علل مختلفی دارد. از مهمترین علت‌های آن ضعف و یا نبود سمن‌ها و انجمن‌های دفاع از حقوق معلولین است. این سمن‌ها در کشورهایی که قوانین قدرتمند و اراده اجرایی قوی برای پیاده سازی آنها وجود دارد بسیار قوی عمل می‌کنند و با تشکیل کمپین‌ها، ترتیب دادن تظاهرات و راهپیمایی‌ها، آگاه‌سازی آحاد جامعه نسبت به وضع نامناسب قوانین و ضعف اجرای آنان بر دولت‌ها برای رسیدن به اهداف خود فشار می‌آورند. در کشورهایی که سمن‌ها از محدودیت‌های بیشتری برخوردارند ضعف قوانین حمایت از معلولان و در صورت وجود آن قوانین با عدم اجرای صحیح آنها مواجه هستیم.
  • عدم مناسب سازی محیط کار برای معلولین بینایی یکی از مشکلاتی است که باعث کاهش کارایی شغلی آنان خواهد شد و حتی ممکن است سلامتی و بهداشت آنان را به خطر اندازد. در کشورهای توسعه یافته معمولاً انجمن‌های معلولین بینایی با تهیه دستورالعمل‌های رسمی ضمن تشریح انواع مشکلات بینایی، نسبت به پیشنهاد راه حل و اقدامات متناسب با سطح و نوع آسیب بینایی، کارفرمایان و سایر سمن‌ها را در این امر یاری می‌نمایند. برای مثال دفتر استخدام معلولین آمریکا وابسته به سازمان کار این کشور هر ساله دستورالعملی برای راهنمایی کارفرمایان به منظور مناسب سازی محیط شغلی برای افراد دارای آسیب بینایی تهیه می‌کند. در این دستورالعمل ابتدا انواع آسیب‌های بینایی شرح داده شده و مشکلاتی که ممکن است برای این افراد در محل کار پیش آید ذکر گردیده سپس با توجه به نوع آسیب بینایی افراد مختلف اقدامات مناسب مطرح گردیده است. این پیشنهاد‌ها در زمینه‌هایی نظیر دسترسی به اسناد پرینت شده و اطلاعات کامپیوتری، نوشتن و تکمیل فرمها، دسترسی به تلفن، کار با پول برای صندوقداران و نظیر آن، خواندن دستور‌العمل‌ها و پنل کنترل، حمل و نقل و رانندگی، وضعیت نور، استفاده از رنگها برای کم بینایان و سایر مناسب سازی‌ها پیشنهاد گردیده است. سمن‌ها با بهره گیری از این دستورالعمل‌ها می‌توانند نسبت به مناسب سازی محیط کار و یا ایجاد ارتباط مؤثر با کارفرمایان و راهنمایی آنان در جهت انجام مناسب سازی اقدام نمایند.
  • در حوزه اشتغال معمولاً گفته می‌شود معلولین آخرین کسانی هستند که استخدام می‌شوند و اولین کسانی هستند که کنار گذاشته می‌شوند. بخش اعظم این مشکل به دلیل عدم دسترسی این افراد به آموزش در درجه اول و سپس مهارت‌های شغلی است. در گزارش سازمان توسعه اروپایی درباره فاصله بین آموزش و اشتغال در بازار کار تاکید شده است. همچنین در گزارش سازمان بین المللی کار در مورد عدم توانبخشی شغلی افراد دارای آسیب بینایی بر عواملی مانند تحصیل نامناسب و عدم دریافت مهارت‌های مورد نیاز به منظور شغل‌یابی در کنار عواملی مانند نگاه منفی جامعه و نظیر آن تاکید شده است. در این بین سمن‌ها می‌توانند خلأ عدم دسترسی به مهارت‌های شغلی و تحصیلی را مرتفع نمایند. سمن‌ها با برقراری ارتباط با یکدیگر بخصوص سمن‌های بین‌المللی فعال در حوزه‌های اشتغال معلولین بینایی می‌توانند نسبت به تأمین مالی و یا انتقال تجربیات، طرح‌ها و برنامه‌ها و فناوری‌هایی که محیط شغلی را برای معلولین مساعدتر می‌کند و آموزش افراد دارای آسیب بینایی با این برنامه‌ها و فناوری‌ها اقدامات موثری جهت توانبخشی شغلی آنان انجام دهند. همچنین خود اقدام به طرح‌ریزی برنامه‌های آموزشی مساعد با فضای اشتغال بومی نموده و بر آنان نظارت نمایند. همچنین به علت ارتباط مؤثر با افراد دارای آسیب بینایی از نیازهای آنان و نبود تجهیزاتی که انجام وظایف شغلی را برای این افراد مساعدتر می‌کند می‌توانند اقدام به سفارش اختراعات مناسب برای معلولین بینایی به مراکز تحقیقاتی و پژوهشی نموده و به عنوان واسطه میان معلولین بینایی و مخترعین و پژوهشگران نقش‌آفرینی موثری داشته باشند. بهترین مثال در این باره شعبه دهلی نو انجمن ملی نابینایان هند می‌باشد. این موسسه که از بدو تأسیس از خود معلولین بینایی در ساختار خود استفاده کرده و از مشورت آنان برای کاهش دوباره کاری و شناخت نیاز واقعی آنان استفاده کرده است، مرکز مجهزی برای تعلیم کامپیوتر با همکاری مراکز تحقیقاتی در دهلی نو تأسیس کرده که مجهز به دستگاههای صوتی، کار با خط بریل و پرینت در ابعاد بزرگ برای افراد دارای آسیب بینایی است. معلولین بینایی در این مرکز کارآموزی می‌کنند و پس از آن در سازمانی که تأمین مالی این پروژه را به عهده داشته مشغول به کار می‌شوند.

 

نتیجه گیری

نزدیک به 180 تا 220 جوان معلول در جهان زندگی می‌کنند که قسمت قابل توجهی از آنان را افراد دارای آسیب بینایی تشکیل می‌دهند و 80 در صد از آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند. عمده این افراد از محرومیت‌هایی نظیر فقدان دسترسی به آموزش مناسب، اشتغال و خدمات عمومی رنج می‌برند. در جهت رفع این مشکلات نقش پر‌اهمیت سازمان‌های مردم نهاد یا به اختصار سمن بیش از پیش آشکار می‌گردد. سمن‌های فعال در حوزه معلولین بینایی سهم عمده‌ای در بهبود کیفیت زندگی کاری معلولین دارند. انواع سمن‌ها نظیر سمن‌های تحقیقاتی، خیریه، آموزشی، حقوقی و یا ترکیبی از موارد فوق می‌توانند در جهت بهبود شاخص‌های کیفیت زندگی کاری از قبیل ایجاد محیط امن کاری و کمک به رشد شغلی، پرداخت عادلانه و همچنین مشکلات خود معلولین بینایی در محل کار از قبیل آموزش کارفرمایان و تلاش برای از میان بردن نگرش منفی آنان نسبت به معلولین بینایی و ضعف انگاری آنان، توانبخشی حرفه‌ای، تصویب قوانین حمایتی و یا اجرای قوانین موجود و مناسب سازی محیط کار نقش عمده‌ای ایفا کنند.

 

منابع و مآخذ

1- پارکینسون، رستوم جی، مهارت‌های مدیریت، مترجم: ایران‌نژاد پاریزی، مهدی، نشر آزاده، تهران، 76.

2- پرداختچی، محمد حسین، قهرمانی، محمد، گلدوست جویباری، یاسر، کیفیت زندگی کاری، انتشارات به آوران، چاپ دوم، تهران.

3- ترنس آر، میچل، مردم در سازمان‌ها، مترجم: شکرکن، حسین، نشر رشد، چاپ چهارم، تهران، 89.

4- جلیلی، آزیتا، تحلیلی بر قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب ۱۳۸۳ و آئین‌نامه‌های اجرایی آن، قابل دسترس در: https://iranlawclinic.com

5- خزانی، شادی، بسترهای مورد نیاز برای ارتقای معلولان، ویژه نامه روز جهانی معلول، نشریه تخصصی سازمان بهزیستی کشور، 94.

6- عظیمی، لیلا، باجلان، علی، مطالعات کیفیت زندگی، نشر نویسنده، چاپ اول، اراک.

7- غفاری، غلامرضا، امیدی، رضا، کیفیت زندگی شاخص توسعه اجتماعی، نشر شیرازه، چاپ اول، تهران.

8- مهاجرانی، محمد امین، شهسواری، سکینه، کیفیت زندگی کاری و مشارکت سازمانی کارکنان نشر امید، 88، تهران.

9- وبستر، الک، ارو، جو، کودکان مبتلا به آسیب‌های بینایی، ترجمه شریفی، پرویز، نشر روان سنجی، چاپ اول، 81، تهران.

10- Achieving equal employment opportunities for people with disabilities through legislation: An education and training guide / International Labour Office. – Geneva: ILO, 2011

11- Loy, Beth, JAN’S Accommodation and Compliance Series, Employees with Vision Impairments, 2013.

12- Kett, Maria, Skills development for youth living with disabilities in four developing countries, Background paper prepared for the Education for All Global Monitoring Report 2012.

13- World report on disability, WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, 2011.

14-Sing, Mubarak, Sethi, Anupama, Role of NGOs in Promotion of Education of Disabled-a Case Study of Jammu District, Available at: http://researchgroup.in/All%20PDF%20Files/P2.pdf.